Mdoc MFG

Der ligger mange penge i CAD-data, og den viden som opbygges skal håndteres optimalt.

Det er netop det Mdoc MFG tager hånd om.

Hvis data lagres efter aftalte og formaliserede retningslinjer, vil disse også kunne genfindes efter samme. Derved opnår man en øget genbrugseffekt, som vil minimere fejl og dubletter – og dobbeltkonstruktioner.

Arbejder man i teams, er det helt oplagt, at der skal aftales retningslinjer og procedure, som tilsikre flerbrugermiljø uden risiko for datatab. Multibrugerfunktionerne giver kontrolleret adgang for virksomhedens mange data – dette inden for de rammer som aftales. Dvs. data genbruges i det omfang, man tillader via godkendelsesprincipper. Man genbruger således ikke data fra en konstruktion, som ikke er godkendt til dette.

Den generelle deling af viden foregår ligeledes i IT-løsningen, således at al knowhow opbygges der. Da mange tilgår systemet, er det vitalt, at data kun tilfalder dem, der skal have disse. Begreber som godkendelse, revisionskontrol er nøgleord. Samtidig får man værktøjer til kopiering og manipulering af ens referencedata, versionsstyring, kategorisering af data og udsøgte søgemuligheder med automatiske vedligeholde af det afledt neutralt DWF-format.

 • Stor brugervenlighed
 • Hurtig genfinding af alle dokumenter
 • Integration med andre systemer
 • Integration til Autodesk Vault
 • Få løst problemerne

Mdoc MFG løsningen er rigtig interessant for dig som har en kombination af gamle 2D-data samt 3D-Inventordata. Anvendes der Inventor i udviklingsafdelingen, er Mdoc/Vault er god løsning. Har du mange MS Office-dokumenter er Mdoc løsningen, med sin MS Office-integration, perfekt til styringen af sammenhænge. Mdoc binder således hele organisationen sammen. En forudsætning for en velfungerende Mdoc/Vault-løsning er et nøje tilrettelagt projektforløb, korrekt uddannelse, samt at IT-infrastrukturen er på plads.

Mdoc MFG leveres som én samlet pakke. Med revisionsstyring, printklient, multisave, m.v. og indeholder blandt andet:

 • Godkendelsesprocedure/ workflows
 • Propperty / metadata-håndtering
 • Tjek ind/ud – sikrer at flere personer kan arbejde fælles om konstruktionerne, hvilket ofte giver kortere udviklingsforløb. Desuden opnås versionering af modeller, som giver mulighed for at se tidligere status på konstruktioner og opsamler den erfaring, man får igennem et udviklingsforløb. (Ved Vault)
 • Afvikling af data sker lokalt på arbejdsstationen, hvilket minimerer netværksbelastningen og øger performance – og dermed effektiviteten. (Ved Vault)
 • Indgår i/består af analyse – hvilke data indgår i hvad, og hvad består en samling af. Det giver gennemskuelighed og en højere grad af genbrug – og dermed bedre effektivitet.
 • Copy design – giver mulighed for at genbruge data fra tidligere konstruktioner, hvilket sparer tid i udviklingsfasen
 • Versionering af Inventor-filer (Ved Vault)
 • Automatisk nummer/navne generator
 • Dataadgang foregår direkte i CAD-integrationen
 • Fuld MS Office-integration – herunder e-mail
 • Rename samt replace i datareferencer med fuld opdatering
 • Udtræk af Inventor properties – giver mulighed for at søge på alle properties via database
 • Mulighed for eget/personligt layout/bruger baseret layout med mange tilpasningsmuligheder

 

Mdoc MFG brochure (PDF)