Mdoc2Mdoc

Formålet med Mdoc2Mdoc programmet, er at kunne publicere dokumenter og tilhørende metadata fra en Mdoc database til en anden database.

Programmet virker således, at alle dokumenter som ønskes publiceret, markeres og godkendes og derved gøres klar til publicering.

Selve publiceringen kan foregå på fastsatte tidspunkter og ud fra nogle definerede parametre. Alternativt kan programmet også sættes op, således at en bruger af Mdoc kan kalde programmet og publicere dokumenter med det samme. Det er derved ikke nødvendig at vente på en automatisk publicering, som er sat op til at køre på fastlagte tidspunkter.

Produktet henvender sig til kunder der ønsker at have et anlægsarkiv som altid viser gældende dokument versioner. Dette være sig Bygherre, arkitekter, produktionsvirksomhed eller andet. Ved at anvende Mdoc2Mdoc sammen med MultiSave kan man sikre at DWF- eller PDF-filer automatisk bliver fremstillet ved godkendelse af tegninger og samtidigt bliver publiceret i neutralt format til det gældende arkiv.

  • Bruges blandt andet til publicering til samarbejdspartnere med MdocWEB
  • Sikre at anlægsarkiverne er intakte
  • Mdoc brugere kan kalde programmet og publicere dokumenterne med det samme.

Click & Share