Printklient

Mdoc Printklient tilbyder muligheden for ud printning af flere dokumenter fra Mdoc databasen i én arbejdsgang.

Reglerne for de enkelte dokumenttyper opsættes, herunder hvilke printere/plottere der er til rådighed for ud printning.

Herefter er det muligt at markere flere dokumenter ad gangen og ved hjælp af valg i dialogen kunne udskrive alle dokumenter på de rigtige printere og plottere. Herunder valg af den printer der står tættest på egen arbejdsplads. Hvis du ønsker plot facilitet skal der tilkøbes en plotserver løsning.

  • Print og plot i én arbejdsgang
  • Intelligent valg af printere og plottere på de rigtige lokationer.
  • Mulighed for valg af individuelle antal kopier af hvert print.

Click & Share