Rettigheder

Mdoc anvender som udgangspunkt AD som sikkerhedssystem. Derudover har Mdoc mulig for at anvende forskellige sikkerhedslag. Det betyder i praksis, at man i samme mappestruktur kan have filer, der først bliver synlige, hvis man har de rigtige rettigheder til at se de pågældende dokumenter. De enkelte sikkerhedslag er repræsenteret ved forskellige farver.

Afhængig af sikkerhedsniveau kan Mdoc opsættes til at håndtere rettighedsstyring af mapper/dokumenter. På den måde sikres det, at kun de brugere, der har adgang til et givet dokument, ser det. Samtidig kan man anvende kryptering af data, således de enkelte handlinger på dokumentet, bliver logget i Mdoc.

Mdoc logger som standard hændelser i brugen af et dokument i et historikfelt. Dette kan udvides med logning vha. kryptering- og rettighedssystemet i Mdoc.

Click & Share