Workflow

Mdoc indeholder muligheden for oprettelse af workflow til håndtering af dokumenter. Dette være sig fra simple workflow som foreløbig /godkendt/ny revision og til større workflow, hvor man styrer hvem, der må foretage hvilke operationer. Man kan samtidig modtage e-mail om de ændringer, som dokumentet gennemgår.

Click & Share