Release af Mdoc 2015.1

29/1 - 2015 Nyheder

Den 29. januar releasede NTI CADcenter Mdoc 2015 SP1. Den nye release indeholder en række ændringer, rettelser og opdateringer af eksisterende funktioner:

Generelt
Der er indført et skraldespandsmodul. Dette modul opdeler sletteprocessen i Mdoc i 2 stadier, således at det er mulig at fortryde en sletning af en fil. Skraldespandsfunktionen opsamler slettede Mdoc-filer i en speciel tabel i databasen. De fysiske filer bliver opbevaret i revisionsfolderen. Hvis en sletning af en file fortrydes, kommer alt tilbage som det var. Alle revision etc. bliver gendannet, som om filen aldrig havde været slettet.
Der er endvidere indført et interface til at administrere slettede filer, hvor man gendanner eller fjerner(sletter) filer. Man har som udgangspunkt kun mulighed for at fortryde sletning/gendanne egene filer. Som administrator kan man dog rydde op og slette/gendanne filer, der er lagt i skraldespanden.

Der er indført links, som indeholder dokument ID i stedet for fil-stien. Dette er anvendeligt, når andre systemer skal slå en fil op i Mdoc, og denne fil evt. er blevet omdøbt.
Det er nu muligt at markere, om man vil tillade at Mdoc starter op med en søgerfolder eller et blåt arkiv valgt. Denne opsætning er personlig for den enkelte bruger. Hvis Mdoc efterlades i en meget stor søgefolder, bliver den langsom til at starte op.

Der er indført begrænsninger i, hvor mange resultater der bliver returneret for en søgning. Hvis en søgning kommer ud med 100.000 dokumenter, tager det lidt tid at downloade så mange data. Også selvom det kun er tabel-data.

Der er indført, at opstartsrutinen nu kigger i lokal installationsfolder efter en fil med databasens navn som ribbon-fil.

Opdateringsfunktion i Mdoc er blevet ændret, så selve opdateringsfunktionen kan opdatere sig selv.

Archiving er blevet opdateret til også at flytte revisionsfiler til den revisionsfolder, der er defineret for modtagerarkivet. Endvidere bliver Mdoc Secure Document Serveren adviseret om, at filerne er flyttet, og at der skal sættes sikkerhed på dem.

Vault-integrationen
Der er ændret i Vault-integrationen, således at det ikke tage lang tid at kigge i foldere med mange filer. Algoritmen, til at synkronisere Mdoc-foldere med Vault foldere, er ændret. Det betyder, at man kan åbne en mappe første gang op til 100 gange hurtigere en tidligere.

Office-integrationen
Der er udarbejdet et helt nyt koncept til Outlook mail-integration. Mdoc opretter nu et panel i Outlook, hvor mails direkte kan arkiveres i Mdoc. Mdoc-integrationen prøver automatisk at foreslå, hvilke projekter/sager de enkelte mails skal gemmes under.

Der er også lavet en udvidet administration af vedhæftninger. Blandt andet er det meget nemt at fjerne logo-vedhæftninger – og at administrere dette.

Der er endvidere indført en udvidet genkendelse af mails fra andre firmaer, der anvender Mdoc. I databasen gemmes de fremmede sagsnumre, så efterfølgende mails automatisk foreslås gemt i den/det rigtige sag/projekt. For at dette kan lade sig gøre, er der indført en 3-bogstavs unik firma identifikation. NTI CADcenter har en database med disse 3-bogstavs forkortelse, så ikke to firmaer får den samme kode.

Kopi med referencer
Der er udarbejdet et nyt ”kopi med referencer” modul. Dette nye modul bygger på en anden teknologi end den hidtidig kendte funktion. Modulet opbygger en kopirutine ud fra nogle foruddefinerede kommandoer. Hver enkelt kommando bliver sat op i Mdoc administrationsinterfacet. Der konfigureres altså nogle standard kopifunktioner, som brugerne har mulighed for at anvende.

Denne ”kopi med reference” funktion skal på sigt også kunne kopiere AutoCAD dwg med x-refs og andre filer, der har referencer.

På sigt skal modulet være en slags massebehandlingsprogram. Hvor man for eksempel skal kunne godkende en hel assembly med tilhørende referencer osv.

Secure Documents
”Secure Documents” er blevet udvidet til, også at kunne håndtere den fysiske fils sikkerhed. Dette bliver håndteret via et server program på filserveren. ”Mdoc Secure Documents” skriver indgange i Mdoc databasen, således at serveren kan vide hvilken sikkerhed, der skal sættes på de enkelte filer. Denne ændring medfører også at revisionsfiler bliver sikkerhedsbehandlet. Det vil sige, at sættes der sikkerhed på en enkelt fil, bliver denne sikkerhed også sat på de fysiske revisionsfiler.

Derudover er der programmeret et API-interface, til at håndtere sikkerhedsændringer på filsystemet